Ohita ja siirry sisältöön

Maksa jälkikäteen

  "Yleiset ehdot"

  Käyttöehdot ja palvelut

  Yleiskatsaus

  Tätä verkkosivustoa ylläpitää YOUR SHOP. Koko verkkosivustolla termeillä "me", "meidän" ja "meidän" viitataan YOUR SHOP:iin. YOUR SHOP tarjoaa sinulle, käyttäjä, tämän verkkosivuston, mukaan lukien kaiken täältä saatavilla olevan tiedon, työkalut ja palvelut, edellyttäen että hyväksyt kaikki tässä määritellyt ehdot, ehdot, politiikat ja ilmoitukset. Vierailemalla verkkosivustollamme ja/tai ostamalla meiltä jotakin osallistut "Palveluumme" ja suostut sitoutumaan seuraaviin ehtoihin ("Palveluehdot", "Ehdot"), mukaan lukien tässä mainitut lisäehdot ja -politiikat sekä saatavilla olevat hyperlinkit. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia verkkosivuston käyttäjiä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, selaimia, toimittajia, asiakkaita, kauppiaita ja/tai sisällön toimittajia. Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen verkkosivustomme käyttämistä tai sen vierailua. Käyttämällä verkkosivuston mitä tahansa osaa tai vierailemalla siellä suostut sitoutumaan näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy tämän sopimuksen kaikkia ehtoja, älä käy verkkosivustolla tai käytä mitään palveluitamme. Jos näitä käyttöehtoja pidetään tarjouksena, hyväksyminen rajoittuu nimenomaisesti näihin käyttöehtoihin. Myös kaikki tässä kaupassa myöhemmin lisätyt tai päivitetyt ominaisuudet tai työkalut kuuluvat näiden käyttöehtojen piiriin. Voit milloin tahansa tarkistaa viimeisimmän käyttöehtojen version tästä sivulta. Pidätämme oikeuden päivittää, muuttaa tai korvata osan yleisistä ehdoista artikla 1 - Määritelmät Nämä yleiset ehdot sisältävät seuraavat määritelmät: Peruutusaika: aika, jonka kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan; Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatissaan tai liiketoiminnassaan ja tekee etäkauppasopimuksen yrittäjän kanssa; Päivä: kalenteripäivä; Pysyvä kauppa: etämyyntisopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joissa toimitus- ja/tai ostovelvollisuus jakautuu ajan kuluessa; Pysyvä tallennusväline: kaikki keinot, jotka mahdollistavat kuluttajan tai yrittäjän tallentaa hänelle osoitetut tiedot siten, että niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa ja tallennettuja tietoja voidaan toistaa muuttumattomana. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etämyyntisopimuksesta peruutusajan kuluessa; Yrittäjä: fyysinen tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyyntinä; Etämyyntisopimus: sopimus, jossa yrittäjä järjestelmänsä puitteissa tarjoaa etämyyntinä tuotteita ja/tai palveluja, ennen sopimuksen tekemistä yksinomaan käyttämällä yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa; Etäviestintätekniikka: keino, joka mahdollistaa sopimuksen tekemisen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa; Yleiset ehdot: yrittäjän nykyiset yleiset ehdot. Artikkeli 3 - Soveltamisala Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta ja jokaista etämyyntisopimusta ja tilausta, joka tehdään yrittäjän ja kuluttajan välillä. Ennen etämyyntisopimuksen tekemistä yrittäjä tarjoaa kuluttajalle näiden yleisten ehtojen tekstiä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etämyyntisopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiä ehtoja voidaan tarkastella yrittäjän toimitiloissa, ja ne lähetetään kuluttajalle mahdollisimman pian pyynnöstä maksutta. Jos etämyyntisopimus tehdään sähköisesti, huolimatta edellisestä kappaleesta ja ennen etämyyntisopimuksen tekemistä, yleisten ehtojen teksti tarjotaan kuluttajalle sähköisesti tavalla, joka mahdollistaa sen tallentamisen kestävälle tietovälineelle kuluttajan helposti saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etämyyntisopimuksen tekemistä ilmoitetaan, mistä yleiset ehdot voidaan tarkastella sähköisesti, ja ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muulla tavalla. Artikla 4 - Tarjous Jos tarjous on rajoitettu voimassaoloaikaan tai se tapahtuu tietyillä ehdoilla, tämä ilmoitetaan selkeästi tarjouksessa. Tarjous sisältää kattavan ja tarkan kuvauksen tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen ominaisuuksista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja pystyy arvioimaan tarjouksen asianmukaisesti. Yrittäjä käyttää kuvia esittämään tarjottuja tuotteita ja/tai palveluja. Kuvien selkeys on sellainen, että kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Artikla 5 - Sopimus Sopimus syntyy sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää niihin liittyvät ehdot. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa hyväksynnän. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut vastaanottaneensa hyväksynnän, kuluttaja voi purkaa sopimuksen. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sähköisen tiedonsiirron turvaamiseksi ja varmistamiseksi, että verkkokauppa voi toimia turvallisesti. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimenpiteet. Yrittäjä voi - lain sallimissa puitteissa - selvittää, onko kuluttajalla maksukykyä sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, joilla on merkitystä vastuullisen etämyynnin tekemiselle. Jos yrittäjä perusteellisen tutkimuksensa perusteella perustellusti ei solmi sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perustelluista olosuhteista, joiden mukaisesti tilauksen tai pyynnön perusteltu kieltäminen on perusteltua. Artikkeli 6 - Oikeudet ja velvollisuudet ennen etämyyntisopimuksen tekemistä Kuluttajan pyynnöstä yrittäjä lähettää nämä yleiset ehdot mahdollisimman pian sähköisesti tai muulla tavoin, jotta ne voidaan tallentaa kestävälle tietovälineelle kuluttajan helposti saataville. Artikkeli 7 - Etämyyntisopimuksen voimassaoloaika Sopimus astuu voimaan kuluttajan hyväksynnän vahvistamisen yhteydessä etäviestintätekniikkaa käyttäen. Artikkeli 8 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen Yrittäjä voi sulkea kuluttajan peruuttamisoikeuden tuotteilta, jotka on kuvattu kohdissa 2 ja 3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tästä selkeästi tarjouksessa tai viimeistään ennen sopimuksen tekemistä. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista ainoastaan seuraaville tuotteille: a. jotka on valmistettu kuluttajan erityisvaatimusten mukaisesti; b. jotka ovat selvästi henkilökohtaisia luonteeltaan; c. joita ei voi palauttaa niiden luonteen vuoksi; d. jotka vanhenevat tai huononevat nopeasti; e. joiden hinta on altis vaihteluille rahoitusmarkkinoilla, joita elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa; f. yksittäisille sanomalehdille ja aikakauslehdille; g. ääni- ja videotaltioille sekä tietokoneohjelmille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut; h. hygieniatuotteille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista ainoastaan palveluille: a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolapalveluita tai vapaa-ajan toimintoja, jotka suoritetaan tietyllä päivämäärällä tai tiettynä ajanjaksona; b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä; c. peleihin ja arpajaisiin liittyen. Artikkeli 9 - Hinta Tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei nosteta, lukuun ottamatta arvonlisäveron muutosten seurauksena tapahtuvia hintamuutoksia. Edellä mainitusta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat voivat vaihdella rahoitusmarkkinoilla ja joista yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvilla hinnoilla. Tämä hintojen vaihteluun liittyvä yhteys ja maininta kaikista hinnoista suuntaa-antavina mainitaan tarjouksessa. Hintojen nostaminen kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä on sallittu ainoastaan, jos se johtuu lakisääteisistä määräyksistä tai asetuksista. Hintoja voidaan nostaa kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä vain, jos yrittäjä on tähän sitoutunut ja: a. se johtuu lakisääteisistä määräyksistä tai asetuksista; tai b. kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus sinä päivänä, kun hinnankorotus tulee voimaan. Kaikki hinnat ovat virheiden ja kirjoitusvirheiden varauksella. Emme ota vastuuta paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista. Paino- ja kirjoitusvirheen tapauksessa yrittäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa tuotetta virheelliseen hintaan. Artikkeli 10 - Noudattaminen ja takuu Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut vastaavat sopimusta, tarjouksessa esitettyjä teknisiä tietoja, kohtuullisia vaatimuksia terveyden ja/tai käytettävyyden suhteen sekä sovellettavia lakeja ja/tai viranomaismääräyksiä sopimuksen tekohetkellä. Jos niin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote sopii muuhun kuin normaaliin käyttöön. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin tai vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää yrittäjää kohtaan sopimuksen perusteella. Mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tuotteet on ilmoitettava kirjallisesti yrittäjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudenveroisina. Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan vastaa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan yksittäiseen käyttötarkoitukseen tai tuotteiden käyttö- tai soveltamisohjeiden neuvomisesta. Takuu ei koske, jos: Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muokannut tuotteita tai Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai niitä on käsitelty vastoin yrittäjän ohjeita ja/tai pakkausselosteessa; Virhe johtuu kokonaan tai osittain viranomaisten käyttämistä tai käytetyistä materiaaleista säädettyjen määräysten luonteesta tai laadusta.”

  100% turvallinen maksu

  Käytämme turvallista SSL-salausta henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojesi 100-prosenttiseen suojaamiseen.

  Yli 5000+ tyytyväistä asiakasta

  Etsimme joka päivä erityisesti sinua varten hauskimpia ja omaperäisimpiä tuotteita, joita voimme tarjota sinulle.

  Ilmainen toimitus

  Jokainen tilaus toimitetaan maksutta Ruotsiin. Voit seurata tilaustasi Track & Trace -palvelun avulla.

  Asiakaspalvelu

  Tukitiimimme on käytettävissä 24/7 auttaakseen sinua ja vastatakseen kysymyksiisi.